Obsah

 
 

Rozpis konzultací 3. ročníku dálkového studia GEOTECHNIKA (Těžba a zpracování kamene) -  2018/2019

od
do
 
05. 11. 2018
09. 11. 2018
 
03. 12. 2018
07. 12. 2018
 
7. 01. 2019
11. 01. 2019
   konec 1. pololetí
18. 02. 2019
22. 02. 2019
 
18. 03. 2019
22. 03. 2019
 
15. 04. 2019
18. 04. 2019
konec 2. pololetí
Třídní učitel: Ing. Stanislav Vorel
Vyučovaný předmět
Zkratka předmětu
Vyučující
Anglický jazyk
AJ
Mgr. Miroslav Šperk
Český jazyk a literatura
ČJ
Mgr. Blanka Dočekalová
Geologie
GE
Ing. Petr Malý
Základy stavitelství
ZS
Ing. arch. Ota Černý
Geodezie
GD
Ing. arch. Ota Černý
Informatika
ICT
Ing. Stanislav Vorel
Technická dokumentace
TD
Ing. Stanislav Vorel
Stavba a provoz strojů
SPS
Ing.  Emil Ruml
Matematika
MA
Mgr. Gabriela Myšková
Ekonomika
EK
Ing. Stanislav Vorel
Technologie
TE
Ing. Stanislav Vorel