Obsah

ISIC - mezinárodní průkaz studenta - informace

ISIC - mezinárodní průkaz studenta - žádost

 

KOPÍRKA pro žáka - provoz

 

Mistrovská zkouška

Harmonogram školního roku 2020/2021  - bude průběžně aktualizován
2020
1.9. út Zahájení školního roku   
2.9. út Písemné maturitní zkoušky - SŠ strojírenská a elektrotechnická, Nová Paka
3.9. čt Vernisáž školní výstavy SVK HK 
    Výstava probíhá od 4.9. - 25.9.2020
5.9. Informativní schůzka pro rodiče žáků 1. ročníků od 15:00 hodin
17.9. čt Maturitní zkoušky - ústní - SUPŠSK Hořice
23.9. - 24.9. st-čt Adaptační kurz pro 1. ročníky - Miletín
28.9. po Den české státnosti  - státní svátek
26.10 - 27.10. po-út Dny volna - vyhlášeno MŠMT
28.10. st Den vzniku samostatného Československa
29.10. - 30.10. čt-pá Podzimní prázdniny
10.11. út Čtvrtletní pedagogická rada
říjen-listoopad   Přípravný kurz pro talentové zkoušky uměleckých oborů 
17.11. út Den boje za svobodu a demokracii
30.11. Ukončení přijímání přihlášek ke studiu na umělecké obory 
23.12. - 3.1. st-ne Vánoční prázdniny
2021
4.1. po Pokračování výuky (Domov mládeže otevřen 5.1.2021 od 15.00 hodin)
4.1. po Talentové zkoušky na umělecké obory - 1. termín
6.1. st Talentové zkoušky na umělecké obory - 2. termín
27.1. st Pololetní klasifikační porada
28.1. čt Ukončení výuky 1. pololetí 
29.1. Pololetní prázdniny
8.2. - 14.2. po-pá Jarní prázdniny
1.3. po Ukončení přijímání přihlášek ke studiu na obor Geotechnika 
30. 3. út Čtvrtletní pedagogická rada
1.4.-5.4. čt-po Velikonoční svátky
27.4. út Závěrečná pedagogická porada - 4. ročníky
30.4. pá  Ukončení výuky 4. ročníků a předání  vysvědčení
30.4. Nejzazší termín odevzdání seznamu literárních děl - maturita jaro 2021
19.5. st Vyhlášení výsledků přijímacího řízení pro obor Geotechnika
24.5. po Písemná část maturitní zkoušky - didaktické testy - M, AJ
25.5. út Písemná část maturitní zkoušky - didaktické testy - ČJL
5. - 28.5.  st-pá Praktické maturitní zkoušky 4 MRS
7.6. - 10.6.  po-čt Ústní maturitní zkoušky 4 MRS
7. 6. - 18.6. po-pá praktická výuka 2K a 3K
14.6. - 16.6. po-st Ústní maturitní zkoušky 4K, 5 DS
24.6. čt Závěrečná pedagogická rada - 1. až 3. ročníky
30.6. st Ukončení výuky a předání ročníkových vysvědčení
1.7. - 31.8.  čt-út Hlavní prázdniny

 

2020/2021 - konzultace dálkového studia

GEOTECHNIKA    5. ročník
  2.11.2020 6.11.2020
  7.12.2020 11.12.2020
  11.1.2021 15.1.2021             konec 1. pololetí
  22.2.2021 26.2.2021
  15.3.2021 19.3.2021
  19.4.2021 23.4.2021             konec 2. ploletí
Třídní učitel: Mgr. Miroslav Šperk

 

PŘEDMĚT UČITEL
AJ Anglický jazyk Mgr. Miroslav Šperk
ČJL Český jazyk a literatura Mgr. Roxana Svobodová
EK Ekonomika Mgr. Gabriela Myšková
MA Matematika Mgr. Gabriela Myšková
NKK Navrhování konstrukcí z kamene Ing. arch. Ota Černý
PX Praxe Ing. arch. Ota Černý
TZK Technologie zpracování kamene Ing. arch. Ota Černý
SPS Stavba a provoz strojů Ing. Emil Ruml
Technologie úpravnictví Ing. Emil Ruml
TT Technologie těžby Ing. Petr Malý