Obsah

 

 

Rozpis konzultací 3. ročníku dálkového studia GEOTECHNIKA (Těžba a zpracování kamene) -  2018/2019
od
do
 
05. 11. 2018
09. 11. 2018
 
03. 12. 2018
07. 12. 2018
rozvrh hodin
7. 01. 2019
11. 01. 2019
konec 1. pololetí
18. 02. 2019
22. 02. 2019
 
18. 03. 2019
22. 03. 2019
 
08. 04. 2019
12. 04. 2019
konec 2. pololetí
Třídní učitel: Ing. Stanislav Vorel
Vyučovaný předmět
Zkratka předmětu
Vyučující
Anglický jazyk
AJ
Mgr. Miroslav Šperk
Český jazyk a literatura
ČJ
Mgr. Blanka Dočekalová
Geologie
GE
Ing. Petr Malý
Základy stavitelství
ZS
Ing. arch. Ota Černý
Geodezie
GD
Ing. arch. Ota Černý
Informatika
ICT
Ing. Stanislav Vorel
Technická dokumentace
TD
Ing. Stanislav Vorel
Stavba a provoz strojů
SPS
Ing. Stanislav Vorel
Matematika
MA
Ing. Stanislav Vorel
Ekonomika
EK
Ing. Stanislav Vorel
Technologie
TE
Ing. Stanislav Vorel