Obsah

pro všechny vyučované obory

16. 10. 2021, 13. 11. 2021, 20. 11. 2021

x__________________________________________________________________________________________

pro technicky zaměřené obory

Geotechnika

Architektura a stavitelství 

14. 1. - 15. 1. 2022