Obsah

x

Pro přihlášení uvědějte:

  • jméno uchazeče
  • termín (termíny)
  • zájem o obor
  • kontakt 

 

Pomůcky na obor UŽITÁ MALBA: tužky 1B, 2B, 4B, přírodní uhly tenké (stačí jedno balení), plastická guma. Vodové nebo akvarelové barvy, měkké kulaté štětce, vhodné pro techniku malby vodovými/akvarelovými barvami, ve dvou nebo více velikostech (pro linku, pro plochu). Temperové nebo akrylové barvy, stačí základní sada barev, ploché štětce ve dvou velikostech. Měkký hadřík.

Podklady pro kresbu a malbu, nádobky na vodu, pásky atp. zajišťuje škola.

V případě, že někdo nebude mít vhodné pomůcky, budou mu zapůjčeny na místě.

Práce vytvořené na kurzu si absolvent kurzu ponechává. Z každého výukového bloku si absolvent odnese jednu práci (malířskou nebo kresebnou práci). Předmětem výuky bude kresba a malba zátiší technikou lazurných nebo krycích barev.