Obsah

sochařství

82-41-M/16  Kamenosochařství

(ŠVP: Sochařství)

vedoucí oboru: MgA. Ladislav Jezbera

kontakt: jezbera@supssk.cz, telefon: 732  447 257

Jezbera

Osobní profil

 

Sochařství jako jeden ze základních výtvarných projevů je od svých počátků pevně spojeno s kamenem, jedinečným materiálem, který ve svých kvalitách nemůže být překonán. Existuje řada míst úzce spjatých s rozvojem sochařství a jeho přirozenou potřebou kamene jako nejestetičtějšího materiálu. V Hořících byla z těchto pohnutek založena v roce 1884 nejstarší sochařská škola v Evropě. Od samého počátku byla vynikajícím pracovištěm s jedinečnými podmínkami pro výuku realizace sochařských děl. Kvalita vzdělávání se zviditelnila v galerii absolventů význačných osobností českého, ale i světového umění.

Do současnosti se podařilo zachovat původní uměleckořemeslné postupy sochařské reprodukce a realizace sochařských děl v kameni. Některé jsou dnes vyučovány pouze zde. Studenti mají možnost být nositeli uchování tradice v dovednostech předávaných z generace na generaci. Na druhou stranu překotný vývoj umění a techniky ve dvacátém století přinesl zcela nové tendence v postupech, materiálech a způsobech vyjádření. Tomu také odpovídá nové pojetí vzdělávání mladých sochařů. Výuka je rozšířena o syntetické materiály pro samotnou realizaci prostorových děl, ale také pro realizaci forem na komplikovaná sochařská díla. Dnes ve výuce hraje stálé důležitější roli rozvoj vlastní kreativity. Vzdělávání v ateliérech je v základu o realistickém záznamu skutečnosti přírodních forem a materiálů, ve studiích zátiší a historických plastických předloh. U vyšších ročníků je kladen důraz na kvalitní zvládnutí portrétu (busty) a lidské figury. Rozvoj kreativity je veden přes tematická zadání umožňující osobité způsoby vlastního vyjádření. Studenti průběžně získávají informace o současných tendencích v prostorové tvorbě mimo klasický výklad také formou návštěv výstav v našich, ale i zahraničních galeriích.

Současné sochařství využívá také řadu prostředků rozšiřující tradiční rámec. Prostorové navrhování a modelace probíhá z části ve virtuálním prostředí pomocí speciální sady PHANTOM Desktop. Model zhotovený pomocí 3D modelování je dále možné tisknout pomocí 3D tisku. Hi–tech prostředky zefektivňují cestu od kresebného návrhu k realizaci. Zajímavou možností je uplatnění 3D skenerů pro přímý záznam a přenesení modelů do virtuálního prostředí. Další technologií uplatněnou přímo při realizaci sochařského díla do kamene může být opracování pomocí robotického ramene. Umožní sochaři v podstatně kratším čase realizaci díla v kameni. Vyjmenované prostředky rozšíří studentům možnost pozdějšího uplatnění.

I přesto základem školení stále zůstává praktická ateliérová tvorba: kresba, modelace a provádění v materiálu. To vše v přímé provázanosti s teoretickým vzděláním klasického středoškolského rozsahu. Teoretické odborné disciplíny jsou dějiny umění, technologie, základy anatomie, informační technologie, počítačová grafika a digitální fotografie. Smyslem studia je vychovat samostatně uvažujícího člověka s vnitřní integritou, schopného kritického myšlení, sebevědomého řemeslníka nebo umělce přirozeně využívajícího svůj vlastní potenciál.

Uplatnění absolventa je všestranné: v klasických sochařských postupech reprodukce a v autorské tvorbě, v souvisejících oborech jako architektura, design, prostorové realizace pro film, muzejnictví a výstavní expozice. Další perspektivou je obnova a konzervace památek. Sochařský obor poskytne profesionální přípravu k dalšímu studiu na vysokých podobně zaměřených školách v ČR a zahraničí.

Galerie

Podmínky přijetí:
- zdravotní způsobilost (potvrzení od lékaře)
- úspěšné ukončení devítileté docházky na ZŠ (prospěch)
- úspěšné složení talentové zkoušky včetně testu zaměřeného na všeobecný přehled
 
Samotná praktická zkouška probíhá v jednom pracovním dni. Skládá se ze dvou úkolů, jež mají prověřit odbornou zdatnost uchazeče a jeho talentové předpoklady.
1. kresebný úkol (technika uhel nebo tužka) - 3 hodiny
2. modelace v sochařské hlíně - 3 hodiny
Domácí práce 10 - 15 kusů: kresba, modelace, keramika a objekty z keramiky, malba, výtvarně řešené objekty v různých materiálech, výtvarná fotografie, autorská grafika klasická a digitální, koláž, 3D modelace, vizualizace atd.