Obsah

Umělecké obory - denní forma vzdělávání

82-41-M/16 KAMENOSOCHAŘSTVÍ (ŠVP - Sochařství)

82-42-M/01 KONZERVÁTORSTVÍ A RESTAURÁTORSTVÍ (ŠVP - Restaurování a konzervování  kamene)

82-41-M/01 UŽITÁ MALBA (ŠVP - Užitá malba)

Přihláška - umělecké obory - talentové zkoušky

 
 
Technický obor

21-42-M/01 GEOTECHNIKA (ŠVP - Těžba a zpracování kamene)

36-47-M/01 STAVEBNICTVÍ (ŠVP - Architektura a stavitelství)