Obsah

Studium

08.08.2018

Inspekční zpráva

z poslední návštěvy České školské inspekce.

Detail

08.08.2018

Školní řád

dle školského zákona, vymezuje výkon základních práv a povinností žáků školy. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými a jinými pracovníky.

Detail

08.08.2018

Publikace vydané školou

seznam publikací vydaných školou - prodej

Detail