Obsah

Hozová Martina Mgr., akad.soch. 

Hozová

Zařazení: učitel, vedoucí oboru KONZERVÁTORSTVÍ A RESTAURÁTORSTVÍ

 

Osobní profil:

www.martinahozova.cz

 

Vyučuje předměty:  

Modelování

Restaurování kamene

Praktická cvičení - restaurování

Technologie

 

Telefon:  

731 145 634

 

E-mail:  

hozova@spsks.cz