Obsah

Vedení školy   e-mail
Malý Petr, Ing. ředitel školy malypet@spsks.cz
Myšková Gabriela, Mgr. zástupkyně ředitele myskova@spsks.cz
Jezberová Michaela, MgA., PhD. zástupkyně ředitele jezberova@spsks.cz
     
Učitelé                    e-mail
Černý Ota, Ing.Arch. učitel         cerny@spsks.cz
Danihelka Milan, Bc. učitel danihelka@spsks.cz
Dočekalová Blanka, Mgr. učitel docekalova@spsks.cz
Doskočil Pavel, Mgr., akad.soch. učitel doskočil@spsks.cz
Hozová Martina, Mgr., akad.soch. učitel         hozova@spsks.cz
Huťa Rudolf učitel huta@spsks.cz
Jezbera Ladislav, MgA. učitel jezbera@spsks.cz
Jirásko Vojtěch, MgA. učitel jirasko@spsks.cz
Krátký Karel, Mgr.  učitel kratky@spsks.cz
Mádlová Iva, Mgr. učitel madlova@spsks.cz
Ruml Emil, Ing. učitel ruml@spsks.cz
Svobodová Roxana, Mgr. učitel svobodova@spsks.cz
Šperk Miroslav, Mgr. učitel sperk@spsks.cz
Štěpánková Dagmar, Ak.soch. učitel stepankova@spsks.cz
Valkoun Rudolf, Mgr. učitel valkoun@spsks.cz
Vorel Stanislav, Ing. učitel vorel@spsks.cz