Obsah

Ředitel školy

Malý Petr Ing.                                              malypet@spsks.cz            

Zástupkyně ředitele školy

Myšková Gagriela Mgr.                             myskova@spsks.cz          

 

Učitelé

Barchini Jindřiška MgA.                            barchini@spsks.cz

Černý Ota Ing.arch.                                    cerny@spsks.cz

Danihelka Milan Bc.                                   danihelka@spsks.cz

Doskočil Pavel Mgr., akad.soch.              doskocil@spsks.cz

Fiutowski Bronislav                                    fiutowski@spsks.cz

Hozová Martina Mgr., akad.soch.            hozova@spsks.cz

Huťa Rudolf                                                 huta@spsks.cz

Jezbera Ladislav MgA.                              jezbera@spsks.cz

Jezberová Michaela MgA,, PhD.              jezberova@spsks.cz  

Jirásko Vojtěch MgA.                                jirasko@spsks.cz

Kotyza Petr Mgr.                                         kotyza@spsks.cz

Krátký Karel Mgr.                                        kratky@spsks.cz

Mádlová Iva Mgr.                                        madlova@spsks.cz

Merčák Jiří MgA.                                        mercak@spsks.cz

Pospíšil Jan MgA.                                      pospisil@spsks.cz

Ruml Emil Ing.                                             ruml@spsks.cz

Slováčková Hana Mgr.                              slovackova@spsks.cz

Svobodová Roxana Mgr.                           svobodova@spsks.cz

Šperk Miroslav Mgr.                                   sperk@spsks.cz

Štěpánková Dagmar Ak.soch.                  stepankova@spsks.cz

Valkoun Rudolf Mgr.                                  valkoun@spsks.cz

Vondroušová Simona Ing.                        vondrousova@spsks.cz