Obsah

Doskočil Pavel Mgr., akad.soch.

x

Zařazení: učitel

 

Vyučuje předměty:  

Dějiny výtvarné kultury

Figurální kreslení

Navrhování

Výtvarná příprava

 

Telefon:  

493 623 226

 

E-mail:  

doskocil@spsks.cz