Obsah

Architektura a stavitelství

36-47-M/01 Stavebnictví

(ŠVP: Architektura a stavitelství)

vedoucí oboru: Ing. arch. Ota Černý

kontakt: cerny@supssk.cz, telefon: 731 871 753

x

ŠVP - učební plán

Obor Architektura a stavitelství je kombinovaným oborem, kde se spojuje obor architektonického navrhování s oborem stavebním. Koncepce tohoto oboru spočívá v získání znalostí z oboru architektury a stavitelství. Nejprve student získá znalosti v základech stavitelství, v pozemním stavitelství, stavební mechanice a v neposlední řadě také v technickém zařízení budov. Následně navazuje architektonická tvorba, ve které studenti získají schopnosti v navrhování určitých druhů budov a jejich částí jako např: dispoziční řešení, členění fasád a jejich estetický vzhled a celkové zasazení stavby do příslušného okolí. Tento obor se vyučuje na škole SUPŠSK v Hořicích, která byla založena roku 1884. Má dlouholetou tradici ve vzdělávání v oborech zabývající se opracováním kamene, a proto jsou součástí tohoto oboru i předměty geologie a navrhování konstrukcí z kamene.

Ve výukovém programu se pojí teorie s praxí. Student tedy nepřijde o výuku všeobecných a odborných předmětů. V praxi si osvojí kresbu rukou a skicování trojrozměrných předmětů a tvorbu ručních pracovních modelů. Výuka také zahrnuje práci s moderními technologiemi jako například, scanování budov pomocí dronů, úprava 3D dat, fotogrammetrie, tisknutí modelů na 3D tiskárnách, tvorba vlastních objemových modelů na softwarovém vybavení sloužící k tvorbě 3D objektů a kreslení 2D výkresů jako jsou AutoCAD, Rhinoceros, Blender a základy BIM projektování. Studijní program je zakončený maturitní zkouškou.

Absolvent tohoto oboru najde široké uplatnění ve stavebně architektonické praxi nebo může pokračovat vzdělání na vysokých školách zabývající se stavebnictvím nebo architekturou.

Podmínky přijetí:

- zdravotní způsobilost (potvrzení od lékaře)

- úspěšné ukončení devítileté docházky na ZŠ (prospěch)

- úspěšné vykonání přijímacích zkoušek  + pohovor