Obsah

Ing. arch. Ota Černý 

x

Zařazení: učitel, vedoucí oboru STAVEBNICTVÍ

 

Vyučuje předměty:  

Bezpečnost práce

Deskriptivní geometrie

Navrhování konstrukcí z kamene

Stavební provoz

Geodezie

Speciální technologie

Základy stavitelství

 

Telefon:  

731 871 753 

 

E-mail:  

cerny@supssk.cz