Obsah

Mgr. Petr Kotyza 

Kotyza

Zařazení: učitel

 

Vyučuje předměty:  

Český jazyk a literatura

Dějepis

Občanská nauka

 

Telefon:  

493 623 226

 

E-mail:  

kotyza@supssk.cz