Obsah

Suplování       20. 5. 2024 - 24. 5. 2024  

 

ROZVRH HODIN od 1. 9. 2023_ žáci

ROZVRH HODIN od 1. 9. 2023_učitelé

Pedagogický sbor

Vyučované předměty

Dohledy učitelů

Vyučovací hodiny
hodina od - do
1. 7.50 - 8.35
2. 8.40 - 9.25
3. 9.35 - 10.20
4. 10.40 - 11.25
5. 11.30 - 12.15
6. 12.25 - 13.10
7. 13.15 - 14.00
8. 14.05 - 14.50
9. 15.00 - 15.45
10. 15.50 - 16.35

 

Třída Umístění Třídní učitel
1 M, R, S 2. patro - učebna 56 Mgr. Petr Kotyza 
1 A 1. patro - učebna 36 Ing. arch. Ota Černý
1 K 1. patro - učebna 33 Mgr. René Netík
2 M, R, S 1. patro - učebna 35 Mgr. Blanka Dočekalová
2 A, 2 K 1. patro - učebna 33 Mgr. René Netík
3 M, R, S 2. patro - učebna 52 Mgr. Adéla Krejčová
3 K 1. patro - učebna 41 Ing. Simona Vondroušová
4 M, R, S 1. patro - učebna 44 MgA. Jindřiška Barchini Jůzová
4 K 1. patro - učebna 41 Ing. Simona Vondroušová
3 DS   Ing. Emil Ruml

 

Dálkové studium 3. ročník
2023/2024
od do  
6.11.2023 10.11.2023  
4.12.2023 8.12.2023  
8.1.2024 12.1.2024 konec 1. pololetí
5.2.2024 9.2.2024  
18.3.2024 22.3.2024  
15.4.2024 19.4.2024 konec 2. pololetí

 

Rozvrh hodin 3DS - duben