Obsah

Suplování       5. 6. 2023 - 9. 6. 2023

 

ROZVRH HODIN od 1. 2. 2023 - ŽÁCI

ROZVRH HODIN od 1. 2. 2023 - UČITELÉ

 

Pedagogický sbor

Vyučované předměty

Dohledy učitelů

Vyučovací hodiny
hodina od - do
1. 7.50 - 8.35
2. 8.40 - 9.25
3. 9.35 - 10.20
4. 10.40 - 11.25
5. 11.30 - 12.15
6. 12.25 - 13.10
7. 13.15 - 14.00
8. 14.05 - 14.50
9. 15.00 - 15.45
10. 15.50 - 16.35

 

Třída Umístění Třídní učitel
1 M, R, S 1. patro - učebna 35 Mgr. Blanka Dočekalová
1 A, 1 K 1. patro - učebna 36 Mgr. René Netík
2 M, R, S 2. patro - učebna 52 Mgr. Adéla Krejčová
2 K 1. patro - učebna 33 Ing. Simona Vondroušová
3 M, R, S 1. patro - učebna 44 MgA. Jindřiška Barchini Jůzová
3 K 1. patro - učebna 33 Ing. Simona Vondroušová
4 M, R, S 2. patro - učebna 56 Mgr. Petr Kotyza 
4K 1. patro - učebna 33 Ing. Simona Vondroušová
2 DS 1. patro - učebna 41 Ing. Emil Ruml

 

Dálkové studium 2. ročník
2022/2023
od do  
7.11.2022 11.11.2022  
5.12.2022 10.12.2022  
9.1.2023 13.1.2023 konec 1. pololetí
6.2.2023 10.2.2023  
20.3.2023 24.3.2023  
17.4.2023 21.4.2023 konec 2. pololetí
     
 Třídní učitel:  Ing. Emil Ruml

 

Rozvrh hodin 2DS - duben