Obsah

Rozvrhy + suplování

 

Vyučované předměty

Pedagogický sbor

 
Vyučovací hodiny
hodina od - do
1. 7.50 - 8.35
2. 8.40 - 9.25
3. 9.35 - 10.20
4. 10.40 - 11.25
5. 11.30 - 12.15
6. 12.25 - 13.10
7. 13.15 - 14.00
8. 14.05 - 14.50
9. 15.00 - 15.45
10. 15.50 - 16.35
 
Třída Umístění Třídní učitel
1 K 1. patro - učebna 36 Ing. Simona Vondroušová
1 M, R, S 2. patro - učebna 56 Mgr. Petr Kotyza 
2 K 1. patro - učebna 41 Ing. Simona Vondroušová
2 M, R, S 1. patro - učebna 33 MgA. Michaela Jezberová, PhD.
3 K 1. patro - učebna 36 Ing. Simona Vondroušová
3 M, R, S 1. patro - učebna 35 Ak. soch. Mgr. Pavel Doskočil
4 DS 1. patro - učebna 44 Mgr. Miroslav Šperk 
4 M, R, S 1. patro - učebna 43 Mgr. Karel Krátký  

 

DÁLKOVÉ STUDIUM
 

2019/2020 - konzultace dálkového studia
GEOTECHNIKA    4. ročník
 
4.11.2019 8.11.2019  
2.12.2019 6.12.2019  
13.1.2020 17.1.2020 konec 1. pololetí
     
17.2.2020 21.2.2020  
9.3.2020 13.3.2020  
20.4.2020 24.4.2020 konec 2. pololetí
     
Třídní učitel: Mgr. Miroslav Šperk

 

PŘEDMĚT UČITEL
AJ Anglický jazyk Mgr. Miroslav Šperk
BP Bezpečnost práce Ing. arch. Ota Černý
ČJL Český jazyk a literatura Mgr. Roxana Svobodová
EK Ekonomika Mgr. Miroslav Šperk
GD Geodézie Ing. arch. Ota Černý
MA Matematika Mgr. Gabriela Myšková
NKK Navrhování konstrukcí z kamene Ing. arch. Ota Černý
SPS Stavba a provoz strojů Ing. Emil Ruml
TT Technologie těžby Ing. Emil Ruml
Technologie úpravnictví Ing. Emil Ruml
TZK Technologie zpracování kamene Ing. arch. Ota Černý