Obsah

21-42-M/01 GEOTECHNIKA 
 
ŘEDITEL STŘEDNÍ ŠKOLY ROZHODL O NEKONÁNÍ ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY.
 
 
 

VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2021/2022

ŘEDITEL STŘEDNÍ ŠKOLY ROZHODL O NEKONÁNÍ ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY.

 

Dálková forma vzdělávání oboru GEOTECHNIKA

- pětiletý studijní obor s maturitní zkouškou - přihlášky se přijímají průběžně

- zahájení 1. ročníku - ve školním roce 2021/2022

 
 
 
UMĚLECKÉ OBORY
82-41-M/16 KAMENOSOCHAŘSTVÍ
82-42-M/01 KONZERVÁTORSTVÍ A RESTAURÁTORSTVÍ
82-41-M/01 UŽITÁ MALBA
 
 
 

__________________________________________________________________________________________

Od školního roku 2012/2013 studují na naší škole ve spolupráci s Czech Prestige – jazyková škola Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o (www.czechprestige.cz – podrobné informace) v řádném denním studiu cizí státní příslušníci, a to výtvarně nadaní žáci z Kazachstánu, Ruské federace, Běloruska a Ukrajiny. Jejich výuka probíhá v českém jazyce, z něhož také budou maturovat. Jejich přijímání ke studiu probíhá ve zvláštním režimu.
 
Zahraniční žák/žákyně se zúčastní v období od 1. 7.  do 31. 8.  intenzívní výuky českého jazyka a dosáhne tím úrovně A2. Garantem jazykové výuky je Czech Prestige – jazyková škola Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.