Obsah

Umělecké obory
82-41-M/16 KAMENOSOCHAŘSTVÍ
82-42-M/01 KONZERVÁTORSTVÍ A RESTAURÁTORSTVÍ
82-41-M/01 UŽITÁ MALBA
 
 
1. termín 7. ledna 2019 od 8.00 hodin v budově školy
2. termín 9. ledna 2019 od 8.00 hodin v budově školy
10 - 15 kusů domácích prací přinést s sebou.
 
Talentové zkoušky
 
 
 
 
 
Technický obor
21-42-M/01 GEOTECHNIKA (těžba a zpracování kamene)
Podmínky přijímacího řízení budou zveřejněny do 31. 1. 2019.
Uzávěrka přihlášek je 1. 3. 2019.

Od školního roku 2012/2013 studují na naší škole ve spolupráci s Czech Prestige – jazyková škola Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o (www.czechprestige.cz – podrobné informace) v řádném denním studiu cizí státní příslušníci, a to výtvarně nadaní žáci z Kazachstánu, Ruské federace, Běloruska a Ukrajiny. Jejich výuka probíhá v českém jazyce, z něhož také budou maturovat. Jejich přijímání ke studiu probíhá ve zvláštním režimu.
Zahraniční žák/žákyně se zúčastní v období od 1. 7.  do 31. 8.  intenzívní výuky českého jazyka a dosáhne tím úrovně A2. Garantem jazykové výuky je Czech Prestige – jazyková škola Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.