Obsah

Dotazy na volná místa - sekretariát školy - telefon 739 910 151
 
 
TECHNICKÉ OBORY  
 

36-47-M/01 STAVEBNICTVÍ (ŠVP - Architektura a stavitelství)

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/23 - 2. kolo

21-42-M/01 GEOTECHNIKA (ŠVP - Těžba a zpracování kamene)

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/23 - 2. kolo

________________________________________________________________________________
 
UMĚLECKÉ OBORY
82-41-M/16 KAMENOSOCHAŘSTVÍ (ŠVP - Sochařství)
82-42-M/01 KONZERVÁTORSTVÍ A RESTAURÁTORSTVÍ (ŠVP - Restaurování a konzervování  kamene)
82-41-M/01 UŽITÁ MALBA (ŠVP - Užitá malba)