Obsah

TECHNICKÝ OBOR

21-42-M/01 GEOTECHNIKA (Těžba a zpracování kamene)

VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2020/2021

Uzávěrka přihlášek: 2. března 2020

 

 

Dálková forma vzdělávání oboru GEOTECHNIKA (Těžba a zpracování kamene)

- pětiletý studijní obor s maturitní zkouškou, přihlášky se přijímají průběžně

- předpokládané zahájení 1. ročníku - od školního roku 2020/2021

 
 
UMĚLECKÉ OBORY
82-41-M/16 KAMENOSOCHAŘSTVÍ
82-42-M/01 KONZERVÁTORSTVÍ A RESTAURÁTORSTVÍ
82-41-M/01 UŽITÁ MALBA
 
Uzávěrka přihlášek: 10. března 2020
 
__________________________________________________________________________________________
Od školního roku 2012/2013 studují na naší škole ve spolupráci s Czech Prestige – jazyková škola Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o (www.czechprestige.cz – podrobné informace) v řádném denním studiu cizí státní příslušníci, a to výtvarně nadaní žáci z Kazachstánu, Ruské federace, Běloruska a Ukrajiny. Jejich výuka probíhá v českém jazyce, z něhož také budou maturovat. Jejich přijímání ke studiu probíhá ve zvláštním režimu.
 
Zahraniční žák/žákyně se zúčastní v období od 1. 7.  do 31. 8.  intenzívní výuky českého jazyka a dosáhne tím úrovně A2. Garantem jazykové výuky je Czech Prestige – jazyková škola Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.