Obsah

UMĚLECKÉ OBORY
82-41-M/16 KAMENOSOCHAŘSTVÍ (ŠVP - Sochařství)
82-42-M/01 KONZERVÁTORSTVÍ A RESTAURÁTORSTVÍ (ŠVP - Restaurování a konzervování  kamene)
82-41-M/01 UŽITÁ MALBA (ŠVP - Užitá malba)
 
 
 
________________________________________________________________________________
 
TECHNICKÉ OBORY
21-42-M/01 GEOTECHNIKA (ŠVP - Těžba a zpracování kamene)
36-47-M/01 STAVEBNICTVÍ (ŠVP - Architektura a stavitelství)
 
-vyhlášení 1. kola přijímacího řízení bude zveřejněno do 31. 1. 2022
 
 

Dálková forma vzdělávání oboru GEOTECHNIKA

- pětiletý studijní obor s maturitní zkouškou 

- 1. ročník zahájen ve školním roce 2021/2022