Obsah

UMĚLECKÉ OBORY
82-41-M/16 KAMENOSOCHAŘSTVÍ
82-42-M/01 KONZERVÁTORSTVÍ A RESTAURÁTORSTVÍ
82-41-M/01 UŽITÁ MALBA
 
-vyhlášení 1. kola talentových zkoušek bude zveřejněno do 31. 10. 2021
 
TECHNICKÉ OBORY
21-42-M/01 GEOTECHNIKA
36-47-M/01 ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ
 
-vyhlášení 1. kola přijímacího řízení bude zveřejněno do 31. 1. 2022
 
 

Dálková forma vzdělávání oboru GEOTECHNIKA

- pětiletý studijní obor s maturitní zkouškou 

- 1. ročník zahájen ve školním roce 2021/2022

__________________________________________________________________________________________
Od školního roku 2012/2013 studují na naší škole ve spolupráci s Czech Prestige – jazyková škola Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o (www.czechprestige.cz – podrobné informace) v řádném denním studiu cizí státní příslušníci, a to výtvarně nadaní žáci z Kazachstánu, Ruské federace, Běloruska a Ukrajiny. Jejich výuka probíhá v českém jazyce, z něhož také budou maturovat. Jejich přijímání ke studiu probíhá ve zvláštním režimu.
 
Zahraniční žák/žákyně se zúčastní v období od 1. 7.  do 31. 8.  intenzívní výuky českého jazyka a dosáhne tím úrovně A2. Garantem jazykové výuky je Czech Prestige – jazyková škola Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.