Obsah

 

21-42-M/01 GEOTECHNIKA (ŠVP - Těžba a zpracování kamene)

Rozhodnutí - výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/24 - 2. kolo

 

_________________________________________________________________________________________

TECHNICKÉ OBORY:

21-42-M/01 GEOTECHNIKA (ŠVP - Těžba a zpracování kamene)

36-47-M/01 STAVEBNICTVÍ (ŠVP - Architektura a stavitelství

__________________________________________________________________________________________

UMĚLECKÉ OBORY:
82-41-M/16 KAMENOSOCHAŘSTVÍ (ŠVP - Sochařství)
82-42-M/01 KONZERVÁTORSTVÍ A RESTAURÁTORSTVÍ (ŠVP - Restaurování a konzervování  kamene)
82-41-M/01 UŽITÁ MALBA (ŠVP - Užitá malba)