Obsah

 
GeotechnikaGeotechnika
VŠB"FAKULTNÍ STŘEDNÍ ŠKOLA"
- uzavření rámcové smlouvy o spolupráci s Hornicko-geologickou fakultou, VŠB - TU Ostrava
- podpora kvality vzdělávání s cílem zvýšit uplatnění absolventů na trhu práce. 
 
 
Technicky zaměřený obor:  21-42-M/01 GEOTECHNIKA (Těžba a zpracování kamene)
- čtyřletý studijní obor s maturitní zkouškou
- denní forma vzdělávání
 
 
Podmínky přijetí:
- zdravotní způsobilost (potvrzení od lékaře)
- úspěšné ukončení devítileté docházky na ZŠ (prospěch)
- úspěšné vykonání jednotných přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky      (Cermat)

 

           3D               3D               rob

Dálková forma vzdělávání oboru GEOTECHNIKA (Těžba a zpracování kamene)
- pětiletý studijní obor s maturitní zkouškou
- přihlášky se přijímají průběžně
- předpokládané otevření 1. ročníku je od školního roku 2020/2021
 
 
Podmínky přijetí:
- zdravotní způsobilost – není nutné potvrzení od lékaře
- úspěšné ukončení základního nebo vyššího vzdělání
- podání přihlášky ke studiu – v průběhu celého roku
- přijímací zkoušky se nevykonávají
 
Ve školním roce studium probíhá vždy:
3 týdny (pondělí až pátek) v 1. pololetí - listopad, prosinec, leden
3 týdny (pondělí až pátek) ve 2. pololetí - únor, březen, duben
Rozpis konzultací je zveřejněn na www.spsks.cz  Přesný rozvrh hodin na daný týden konzultací je zveřejněn týden předem.
- školné se neplatí
- ubytování na domově mládeže, stravování ve školní jídelně v areálu školy

 

Fotogalerie