Obsah

Domov mládeže je umístěn v areálu školy. Kapacita je 112 lůžek a v současné době je v něm ubytováno 90 žáků. Součástí domova mládeže  je školní jídelna.

Pokoje ve dvou ubytovacích budovách jsou uspořádány do buněk složených z jedno až třílůžkových pokojů se společným sociálním zařízením a kuchyňkou. Pro potřeby zájmové činnosti je domov vybaven klubovnou, modelovnou a kreslírnou. Také posilovnou, místností pro stolní tenis a denně mohou žáci využívat malou tělocvičnu v areálu školy. Zájmová činnost v oblasti sportovní (volejbal, fotbal, basketbal, fotbal, kulturistika, stolní tenis), výtvarné (kresba, malba, modelování) i hudební je dobrovolná. Všude je možnost připojení na internetovou síť. 

Cena ubytování pro cizí 400,- Kč/noc

Roční plán činnosti DM SUPŠSK Hořice pro školní rok 2023/2024

Vnitřní řád domova mládeže 

Stanovení úplaty na domově mládeže 

______________________________________________________________________________________

Uzávěrka přihlášek na DM pro školní rok 2024/2025 - 31. května 2024

Přihláška do domova mládeže

Pravidla umisťování na DM - příloha přihlášky 

Podmínky přijetí na DM 

______________________________________________________________________________________

AKTIVITY 2023/2024

AKTIVITY 2022/2023

AKTIVITY 2021/2022

Náš domov mládeže přivítá ve školním roce 2021/2022 ubytované žáky a jejich rodiče zrekonstruovanými interiéry budovy, částečně i novým zařízením bytových buněk.

V době nástupu budou všichni ubytovaní žáci seznámeni s Vnitřním řádem DM, jehož součástí je také protokol o užívání bytu a jeho zařízení. Žáci stvrdí svým podpisem skutečnost, že byt i jeho vybavení převzali bez závad.

Pokud by došlo k poškození bytu či jeho součástí, bude škola vyžadovat adekvátní finanční náhradu.

V době nástupu do domova mládeže obdrží žák univerzální klíč od hlavních dveří bytové buňky a od vchodu do pokoje. Za tuto zápůjčku klíče je třeba složit vratnou zálohu 400 Kč.

Těšíme se na všechny žáky naší školy, kteří využijí ubytovacích služeb v moderně a finančně nákladně zrekonstruovaném prostředí našeho DM.

Telefon: 493 623 202, 702 088 484

E-mail:   dm@supssk.cz 

DM