Obsah

Školní jídelna se nachází v areálu školy. Zajišťuje stravování pro zaměstnance a žáky školy i pro cizí strávníky. Školní jídelna zajišťuje také celodenní stravování pro ubytované žáky.

Přihlašování a odhlašování stravy - postup 

Úhrada na účet: 107-7091650237/0100

VS: obdržíte s čipem u vedoucí školní jídelny

Přihlášení - JÍDELNA

 

Jídelníček:

26. 9. 2022 - 30. 9. 2022

3. 10. 2022 - 7. 10. 2022

 

Výdejní doba stravy

Snídaně:                            7.15 - 7.45 hodin

Oběd: 

výdej do jídlonosičů

a cizí strávníci                 11.30 - 11.45 hodin

žáci a učitelé                   11.45 - 13.30 hodin

Večeře:                             17.00 - 17.15 hodin

 

CENA STRAVY PLATNÁ OD 1. 9. 2021
 

Žáci Základní školy 7 – 10 let                 oběd 28,-- Kč

Žáci Základní školy 11 – 14 let

         Gymnázium     11 – 14 let               oběd 30,-- Kč

 

Žáci 15 a více let                                        snídaně 27,-- Kč

                                                                      oběd 32,-- Kč

                                                                      večeře a II. večeře 37,-- Kč

 

Zaměstnanci SUPŠSK                               oběd 23,-- Kč

Důchodci SUPŠSK                                      oběd 23,-- Kč

 

Ostatní strávníci (stravující se ve ŠJ)      oběd 91,-- Kč                10% DPH

Ostatní strávníci (odnášené jídlo)            oběd 93,-- Kč                15% DPH

 

Žáci mají nárok na stravu (za cenu potravin) jen tehdy, jsou-li ve škole a první den nemoci. Ostatní dny nemoci nebo nepřítomnosti (exkurze, praxe, …) může být strava odebrána pouze za plnou cenu, tj. za cenu potravin + ostatní a věcné náklady (tzv. režie).

Telefon: +420 493 624 171

E-mail: jidelna@supssk.cz

 

Dokumenty:

Stanovení úplaty na domově mládeže

Přihláška ke stravování

Vnitřní řád školní jídelny