Obsah

Školní jídelna se nachází v areálu školy. Zajišťuje stravování pro zaměstnance a žáky školy i pro cizí strávníky. Školní jídelna zajišťuje také celodenní stravování pro ubytované žáky.

Přihlašování a odhlašování stravy - postup 

Úhrada na účet: 107-7091650237/0100

VS: obdržíte s čipem u vedoucí školní jídelny

Přihlášení - JÍDELNA

 

Jídelníček:

8. 4. 2024 - 12. 4. 2024 

15. 4. 2024 - 19. 4. 2024

22.4.2024 - 26.4.2024

______________________________________________________________

Strava žáci 15 a více  let

                                                        snídaně a přesnídávka                          33,-- Kč

                                                        oběd                                                         37,-- Kč

                                                        večeře a II. večeře                                  43,-- Kč

 

           žáci 11 - 14 let                     oběd                                                       35,-- Kč

 

           žáci 7 - 10 let                        oběd                                                      33,-- Kč

 

           Oststní strávníci                  snídaně                                                  61,-- Kč

                                                          oběd                                                       95,-- Kč

                                                          večeře                                                    82,-- Kč

 

           Zaměstnanci SUPŠSK          oběd                                                     28,-- Kč

___________________________________________________________________

Výdejní doba stravy

Snídaně:                            7.15 - 7.45 hodin

Oběd: 

výdej do jídlonosičů

a cizí strávníci                 11.30 - 11.45 hodin

žáci a učitelé                   11.45 - 13.30 hodin

Večeře:                             17.00 - 17.15 hodin

 

Žáci mají nárok na stravu (za cenu potravin) jen tehdy, jsou-li ve škole a první den nemoci. Ostatní dny nemoci nebo nepřítomnosti (exkurze, praxe, …) může být strava odebrána pouze za plnou cenu, tj. za cenu potravin + ostatní a věcné náklady (tzv. režie).

Telefon: +420 493 624 171

E-mail: jidelna@supssk.cz

 

Dokumenty:

Stanovení úplaty na domově mládeže 

Přihláška ke stravování

Vnitřní řád školní jídelny