Obsah

Školní jídelna se nachází v areálu školy. Zajišťuje stravování pro zaměstnance a žáky školy i pro cizí strávníky. Školní jídelna zajišťuje také celodenní stravování pro ubytované žáky.

Přihlašování a odhlašování stravy - postup 

Úhrada na účet: 107-7091650237/0100

VS: obdržíte s čipem u vedoucí školní jídelny

Přihlášení - JÍDELNA

 

Jídelníček:

 

Výdejní doba stravy

Snídaně:                            7.15 - 7.45 hodin

Oběd: 

výdej do jídlonosičů

a cizí strávníci                 11.30 - 11.45 hodin

žáci a učitelé                   11.45 - 13.30 hodin

Večeře:                             17.00 - 17.15 hodin

 

Finanční stravovací normativ  – školní rok 2021/2022

Žáci 15 a více let

Snídaně

                                                                                     19,00 Kč

Obědy

                                                                                     30,00 Kč

Večeře

                                                                                     32,00 Kč

 

 

Cizí strávníci

Snídaně

                                                                                     50,00 Kč

Obědy

                                                                                     91,00 Kč

Večeře

                                                                                     99,00 Kč

 

 

Obědy žáci

7 až 10 let

                                                                                     26,00 Kč

11 až 14 let

                                                                                     28,00 Kč

Žáci mají nárok na stravu (za cenu potravin) jen tehdy, jsou-li ve škole a první den nemoci. Ostatní dny nemoci nebo nepřítomnosti (exkurze, praxe, …) může být strava odebrána pouze za plnou cenu, tj. za cenu potravin + ostatní a věcné náklady (tzv. režie).

Telefon: +420 493 624 171

E-mail: jidelna@supssk.cz

 

Dokumenty:

Stanovení úplaty na domově mládeže

Přihláška ke stravování

Vnitřní řád školní jídelny        

Přihláška ke stravování

Jídelna