Obsah

Školní jídelna se nachází v areálu školy. Zajišťuje stravování pro zaměstnance a žáky školy i pro cizí strávníky. Školní jídelna zajišťuje také celodenní stravování pro ubytované žáky.

Přihlašování a odhlašování stravy - postup 

Úhrada na účet: 107-7091650237/0100

VS: obdržíte s čipem u vedoucí školní jídelny

Přihlášení - JÍDELNA

 

Jídelníček:

4. 12. 2023 - 8. 12. 2023

11. 12. 2023 - 15. 12. 2023 

18. 12. 2023 - 22. 12. 2023

______________________________________________________________

Snídaně a přesnídávka           32,-- Kč

Oběd                                          36,-- Kč

Večeře a druhá večeře            42,-- Kč

Celodenní strava                    110,-- Kč

 

Cena stravy ostatní strávníci:

10%DPH Snídaně     59,-- Kč

                Oběd           93,-- Kč

                Večeře        82,-- Kč

 

15%DPH Snídaně     62,-- Kč

                Oběd          97,-- Kč

                Večeře       86,-- Kč

Zaměstnanci a důchodci SUPŠSK Hořice oběd 27,-- Kč

___________________________________________________________________

Výdejní doba stravy

Snídaně:                            7.15 - 7.45 hodin

Oběd: 

výdej do jídlonosičů

a cizí strávníci                 11.30 - 11.45 hodin

žáci a učitelé                   11.45 - 13.30 hodin

Večeře:                             17.00 - 17.15 hodin

 

Žáci mají nárok na stravu (za cenu potravin) jen tehdy, jsou-li ve škole a první den nemoci. Ostatní dny nemoci nebo nepřítomnosti (exkurze, praxe, …) může být strava odebrána pouze za plnou cenu, tj. za cenu potravin + ostatní a věcné náklady (tzv. režie).

Telefon: +420 493 624 171

E-mail: jidelna@supssk.cz

 

Dokumenty:

Stanovení úplaty na domově mládeže

Přihláška ke stravování

Vnitřní řád školní jídelny