Obsah

Školní jídelna se nachází v areálu školy. Zajišťuje stravování pro zaměstnance a žáky školy i pro cizí strávníky. Školní jídelna zajišťuje také celodenní stravování pro ubytované žáky.

 

Aktuální jídelní lístky:

10. 12. 2018 - 14. 12. 2018

10. 12. 2018 - 14. 12. 2018 - celodenní

 

17. 12. 2018 - 21. 12. 2018

17. 12. 2018 - 21. 12. 2018 - celodenní

 

 

Strava se přihlašuje a odhlašuje den předem do 13.30 hodin.

 

Finanční stravovací normativ  – školní rok 2018/2019

Žáci 15 a více let

Snídaně

                                                                                     18,00 Kč

Obědy

                                                                                     28,00 Kč

Večeře

                                                                                     30,00 Kč

 

 

Cizí strávníci

Snídaně

                                                                                     40,00 Kč

Obědy

                                                                                     71,00 Kč

Večeře

                                                                                     96,00 Kč

 

 

Obědy žáci

7 až 10 let

                                                                                     24,00 Kč

11 až 14 let

                                                                                     26,00 Kč

Žáci mají nárok na stravu (za cenu potravin) jen tehdy, jsou-li ve škole a první den nemoci. Ostatní dny nemoci nebo nepřítomnosti (exkurze, praxe, …) může být strava odebrána pouze za plnou cenu, tj. za cenu potravin + ostatní a věcné náklady (tzv. režie).

Telefon: +420 493 624 171

E-mail: jidelna@spsks.cz

 

Dokumenty:

Úhrady ubytování a stravování

Organizační řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny                 

Přihláška ke stravování

Jídelna