Obsah

Budova kamenicko-sochařské školy byla založena v roce 1884.

Škola sídlí v dvoupatrové neorenesanční budově v Husově ulici (mezi náměstím J. z Poděbrad a vlakovým nádražím). Před školou můžete obdivovat secesní plastiku „Mrtvý Ábel“ Quida Kociána a sochu „Probuzení“ od Jana Štursy.

Vstupní brány do areálu školy zdobí galerie osmi soch výtvarných umělců působících v Čechách v průběhu osmi staletí. Autorem je prof. Mořic Černil (1859 – 1933), podle jehož modelů sochy v nadživotní velikosti vznikaly v žákovských dílnách: opat Božetěch / Petr Parléř / Matěj Rejsek / Paolo della Stella / Fischer z Erlachu / Ferdinand Maxmilián Brokof / K. I. Dienzenhofer / Václav Levý

V současné době  škola používá 12 různě velkých učeben a tříd, vybavených a zařízených pro vyučování klasických,  speciálních i jiných teoretických předmětů.  V budově je učitelská i žákovská knihovna a tři počítačové učebny včetně 3D pracoviště – modelovny.

Budova školy