Obsah

Výchovná poradkyně: Mgr. Roxana Svobodová
e-mail:                            svobodova@spsks.cz
 
Poradenské pracoviště - hlavní budova, 2. patro vlevo
Konzultační hodiny v úterý 13:00 - 14:00 hodin nebo dle dohody.