Obsah

Konzultační hodiny v úterý 13:00 - 14:00 hodin nebo dle dohody.
 
Výchovná poradkyně: Mgr. Roxana Svobodová
e-mail:  svobodova@spsks.cz