Obsah

Výchovná poradkyně: Mgr. Roxana Svobodová
e-mail:                            svobodova@spsks.cz
 
Poradenské pracoviště - hlavní budova, 2. patro vpravo
Konzultační hodiny v pondlělí 13:30 - 14:30 hodin nebo dle dohody.