Obsah

Výchovná poradkyně: 
Mgr. Roxana Svobodová svobodova@supssk.cz
                        
                        
Poradenské pracoviště - hlavní budova, 2. patro vpravo
Konzultační hodiny v úterý od 11.00 do 12.00 hodin, nebo dle dohody.