Obsah

Výchovná poradkyně: Mgr. Roxana Svobodová
e-mail:                            svobodova@spsks.cz
 
Poradenské pracoviště - hlavní budova, 2. patro vpravo
Konzultační hodiny ve středu od 10.30 do 11.30 hodin, nebo dle dohody.