Obsah

Výchovná poradkyně: 
Mgr. Roxana Svobodová svobodova@supssk.cz
                        
                        
Poradenské pracoviště - hlavní budova, 2. patro vpravo
Konzultační hodiny ve středu od 10.30 do 11.30 hodin, nebo dle dohody.