Základní informace o škole
Zřizovatel Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03  Hradec Králové
Právní forma příspěvková organizace
Název Střední průmyslová škola kamenická a sochařská,
Hořice, Husova 675
Sídlo školy 508 01  Hořice, Husova 675
IČO         (SPŠKS Hořice) 60 116 871
DIČ CZ60116871
REDIZO   (pr.osoba) 600 012 077
IZO          (střední škola) 000 087 343
Škola 493 623 226 info@spsks.cz     sekretariat@spsks.cz
Domov mládeže 493 623 202 dm@spsks.cz
Školní jídelna 493 624 171 jidelnaspsks@gmail.com
Internetové stránky www.spsks.cz
Datová schránka jqv5su6
Ředitel školy Ing. Josef Moravec
Číslo účtu 107-50 77 38 02 27/0100
Klub přátel Střední průmyslové školy kamenické a sochařské Hořice
Hořice, Husova 675, PSČ 508 01
zástupce klubu Dagmar Štěpánková, Ak.soch.
IČO 69 171 866
Bankovní spojení ČSOB
Číslo účtu 177 629 453/0300
Provoz podatelny
a) Adresa pro doručování dokumentů:
SPŠ kamenická a sochařská Hořice, Husova 675, 508 01  Hořice
b) Úřední hodiny podatelny:
Pondělí – čtvrtek   7:00 – 14:00 hodin
Pátek                       7:00 – 12:00 hodin
c) Elektronická adresa podatelny: info@spsks.cz
d) Identifikátor datové schránky:  jqv5su6
e) Další elektronická komunikace:  sekretariat@spsks.cz
f) Přehled datových formátů: (předkladatel podání musí zachovat uvedené přípony jmen souborů)
formát *.TXT (prostý text)
formát *.htm, *.html (hypertextový dokument)
formát *.doc, *.docx (soubory softwarového produktu Microsoft Word)
formát *.xls, *.xlsx (soubory softwarového produktu Microsoft Exel)
formát *.jpg, *.jpe, *.jpeg, *. png (grafický formát)
formát *.pdf (Portable Document Format)
g) Přehled přenosných technických nosičů dat:
CD, DVD, Flash
h) Způsob nakládání s datovými zprávami:
Dokument v digitální podobě je převeden do analogové podoby a další zpracování se řídí spisovým řádem.
Maximální přípustná velikost e-mailové zprávy od doručitele je 4 MB.
i) důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu
Je-li zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, je projednán s příslušným pracovníkem, který sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.
Případně  vyrozumí odesílatele a pokusí se společně odstranit, jinak  zpráva není zpracována.

 

Vedení školy vyuč.předměty email
Moravec Josef, Ing. ředitel školy TZK moravec@spsks.cz
Mádlová Iva, Mgr. zástupkyně ředitele PG, CH, AC madlova@spsks.cz
Učitelé profese                 vyučuje email
Černý Ota, Ing. arch. učitel DVK, NKK, SS ernyota@seznam.cz
Danihelka Milan, Bc. ved.díl.učitel PC, MO, RC, PR m.danihelka@email.cz
Dočekalová Blanka, Mgr. učitel AJ, ČJ blanka.docekalova@email.cz
Hozová Martina, Mgr., akad. soch. učitel RC, RK, VP mh@artum.net
Huťa Rudolf dílenský učitel PC, SA huta.rudolf@seznam.cz
Jezbera Ladislav, MgA. učitel TE, MO, FK jezberal@seznam.cz
Jezberová Michaela, MgA., PhD. učitel NA, TE, PCM michaelakrizova@email.cz
Jirásko Vojtěch, MgA. učitel VP info@meditepec.cz
Krátký Karel, Mgr. učitel PCM, FK, VP karel.kratky@email.cz
Malý Petr, Ing. učitel TT, GE, TV, BP, TU, PR malypet@gmail.com
Nosek Jan, Mgr. učitel TV dm@spsks.cz
Ruml Emil, Ing. učitel SPS xru@seznam.cz
Svobodová Roxana, Mgr. učitel ČJ, PI, VP, ON, ZE roxana.svo@seznam.cz
Šperk Miroslav, Mgr. učitel AJ, PG, ICT sperkm@email.cz
Šperková Milada, Ing. učitel EK, DĚ, ON sperkova@seznam.cz
Štěpánková Dagmar, Ak. soch. učitel VP, FK d.stepankova@email.cz
Valkoun Rudolf, Mgr. učitel NA, DVK, PCM rudi.valk@atlas.cz
Vorel Stanislav, Ing. učitel MA, FY, TV, TD standavorel@email.cz

 

Ostatní zaměstnanci školy 493 623 226
Davidová Marcela hospodářka davidova@spsks.cz
Šimbovská Miroslava sekretářka ředitele sekretariat@spsks.cz simbovska@seznam.cz
Zvoníčková Marcela účetní zvonickova@spsks.cz
Školní jídelna jidelnaspsks@gmail.com 493 624 171
Martinková Miroslava vedoucí školní jídelny
Hrušková Věra kuchařka
Kodešová Jindra kuchařka
Nožičková Božena pomoc.kuchařka
Domov mládeže dm@spsks.cz 493 623 202
Vitíková Alexandra vedoucí vychovatelka
Horáček Ivan vychovatel
Musilová Liběna vychovatelka
Nosek Jan vychovatel
Provozní zaměstnanci
Čápová Marcela uklizečka – dílny
Kořínková Dana uklizečka – DM
Samková Štefanie uklizečka – škola
Šádek Josef údržbář
Luštinec Jan školník