Zřizovatel Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03  Hradec Králové
Právní forma příspěvková organizace
Název Střední průmyslová škola kamenická a sochařská,
Hořice, Husova 675
Sídlo školy 508 01  Hořice, Husova 675
IČO         (SPŠKS Hořice) 60 116 871
DIČ CZ60116871
REDIZO   (pr.osoba) 600 012 077
IZO          (střední škola) 000 087 343
Škola 493 623 226 info@spsks.cz
Domov mládeže 493 623 202 dm@spsks.cz
Školní jídelna 493 624 171 info@spsks.cz
Internetové stránky www.spsks.cz
Datová schránka jqv5su6
Ředitel školy Ing. Josef Moravec
Bankovní spojení Komerční banka
Číslo účtu 107-507 738 0227/0100
Podatelna: info@spsks.cz sekretariat@spsks.cz
pondělí – čtvrtek 7:00 – 14:00 hodin
pátek 7:00 – 13:00 hodin
Korespondenční adresa: SPŠ kamenická a sochařská, Husova 675, 508 01  Hořice
Klub přátel Střední průmyslové školy kamenické a sochařské Hořice
Hořice, Husova 675, PSČ 508 01
zástupce klubu Ak.soch. Dagmar Štěpánková
IČO 69 171 866
Bankovní spojení ČSOB
Číslo účtu 177 629 453/0300
Vedení školy   vyuč.předměty email
Moravec Josef, Ing. ředitel školy TZK moravec@spsks.cz
Mádlová Iva, Mgr. zástupkyně ředitele PG, CH, AC madlova@spsks.cz
Učitelé profese                   vyučuje email
Černý Ota, Ing.arch. učitel PI, DVK, NKK, SS ernyota@seznam.cz
Danihelka Milan, Bc. ved.díl.učitel PC, MO, RC m.danihelka@seznam.cz
Hozová Martina, Mgr., Ak.soch. učitel RK, RC, VP mh@artum.net
Huťa Rudolf dílenský učitel SA, PC huta.rudolf@seznam.cz
Jezbera Ladislav, MgA. učitel MO, TE, FK jezberal@seznam.cz
Jezberová Michaela, MgA., PhD. učitelka NA, PCM, TE michaelakrizova@email.cz
Krátký Karel, Mgr. učitel PCM karel.kratky@email.cz
Lindauer Josef, PaedDr. učitel MA  
Machová Soňa, Mgr. učitelka AJ, ČJ, ON machova59@centrum.cz
Malý Petr, Ing. učitel TT, TZK, GD, TU, PR malypet@gmail.com
Nosek Jan, Mgr. učitel TV dm@spsks.cz
Ruml Emil, Ing. učitel SPS, ICT, TV xru@post.cz
Svobodová Roxana, Mgr. učitelka ČJ, VP, NA, FK roxana.svo@seznam.cz
Šperk Miroslav, Mgr. učitel AJ, PG, sperkm@email.cz
Šperková Milada, Ing. učitelka EK, ON, DE, ZE sperkova@seznam.cz
Štěpánková Dagmar, Ak.soch. učitelka FK, DVK, VP d.stepankova@email.cz
Valkoun Rudolf, Mgr. učitel PCM, DVK, VP, OK rudi.valk@atlas.cz
Vorel Stanislav, Ing. učitel SPS, FY, TK, BP, TV, TD vorel@spsks.cz