Obsah

Adaptační pobyt

Žáci prvních ročníků na adaptačním pobytu v kempu Pecka.