Obsah

Projektový den

- v Jakubčovicích a na HGF-TU v Ostravě