Informativní text / aktuální novinka

Velká zásoba kvalitního pískovce pohoří Chlumu dala vznik mnoha lomům, kamenickým a sochařským dílnám v Hořicích a jejich okolí. Vznikla potřeba odborného vzdělávání. Obecní zastupitelstvo města Hořic předložilo 15. března 1883 vysokému c.k. Ministerstvu kultury a vyučování ve Vídni žádost o zřízení odborné školy kamenické a sochařské. C.k. ministerstvo uznalo žádost a nařídilo zřízení c.k. odborné školy sochařsko – kamenické v Hořicích roku 1884. Za celou dobu svého trvání škola změnila svůj vzdělávací program jen minimálně. Stále vychovává sochaře a techniky v oboru těžby a zpracování kamene. Novinkou je obor užitá malba.

Technické obory - ukončeny maturitní zkouškou

• Geotechnika (Těžba a zpracování kamene) - forma vzdělávání – denní, dálková         

• Těžba a zpracování ropy a zemního plynu - dálková forma – žáci ukončili v červnu 2013

O absolventy technických oborů je velký zájem, ale je jich neustálý nedostatek. Náplň technického oboru GEOTECHNIKA se od svého vzniku značně změnila. Jsou to kamenné interiéry budov, kamenné vnější obklady budov, dlažby, renovace starých objektů, které se musí dokonale projekčně a výrobně připravit. Dále je to štěrk a štěrkopísek, který je potřebný na výstavbu silnic,  železničních koridorů,  dálnic, ve velkém stavebnictví. Do výrobních i projekčních činností zasahují čím dál tím více počítače.

Umělecké obory - ukončeny maturitní zkouškou

• Kamenosochařství

• Restaurátorství a konzervátorství

• Užitá malba

Sochařina ve své podstatě  nezaznamenala  velkých změn. Palička, dláta, kružidla, tečkovací strojek společně s výtvarným citem dokážou z bloku kamene vytvořit překrásnou plastiku nebo náročný architektonický článek. Výuka na škole je na dobré úrovni a její absolventi v drtivé většině nacházejí velmi dobré uplatnění.

V areálu školy je vlastní domov mládeže a jídelna zajišťující celodenní stravování.

O nás:            -  video  –                                            -  naše učebnice   -

Brožura k nahlédnutí - SPŠKS v Hořicích  [CZ - ENG - DE - IT]

Česká televize  -  Devatero řemesel  +  Toulavá kamera  a sympozium na Pražském hradě

Televize V1 – Východočeské zprávy /od 5:45 min/

Infoabsolvent.cz  -  web odkaz

Regionální rada severovýchod  -  projekt 

Muzeum barokních soch Chrudim – 3D Skenování /video/

3D procedura dostupná na škole – /video/

Odhalení sochy sv.Anežky v Chrudimi – /video/ a vydaná publikace - kniha Anežky

Tajemství českého kamene – /docu-film/ (publikováno se svolením Svazu kam. a kamenosoch. ČR)