Informativní text / aktuální novinka

—————————————————————————————–

Francouzští kameníci v Hořicích

—————————————————————————————–


 Robotizované pracoviště 3D – CZ.1.13/4.2.00/21.01115  /web/    Modernizace dílen – CZ.1.13/4.2.00/36.01283 /web/ 

——————————————————————————————————-

Velká zásoba kvalitního pískovce pohoří Chlumu dala vznik mnoha lomům, kamenickým a sochařským dílnám v Hořicích a jejich okolí. Vznikla potřeba odborného vzdělávání. Obecní zastupitelstvo města Hořic předložilo 15. března 1883 vysokému C.k. Ministerstvu kultury a vyučování ve Vídni žádost o zřízení odborné školy kamenické a sochařské. C.k. ministerstvo uznalo žádost a nařídilo zřízení C. k. odborné školy sochařsko – kamenické v Hořicích roku 1884. Za celou dobu svého trvání škola změnila svůj vzdělávací program jen minimálně. Stále vychovává sochaře a techniky v oboru těžby a zpracování kamene. Novinkou je obor užitá malba.

TECHNICKÉ OBORY – ukončeny maturitní zkouškou

• Geotechnika (Těžba a zpracování kamene) – forma vzdělávání – denní, dálková

• Těžba a zpracování ropy a zemního plynu – dálková forma – žáci ukončili v červnu 2013

O absolventy technických oborů je velký zájem, ale je jich neustálý nedostatek. Náplň technického oboru GEOTECHNIKA se od svého vzniku značně změnila. Jsou to kamenné interiéry budov, kamenné vnější obklady budov, dlažby, renovace starých objektů, které se musí dokonale projekčně a výrobně připravit. Dále je to štěrk a štěrkopísek, který je potřebný na výstavbu silnic,  železničních koridorů,  dálnic, ve velkém stavebnictví. Do výrobních i projekčních činností zasahují čím dál tím více počítače.

UMĚLECKÉ OBORY – ukončeny maturitní zkouškou

• Kamenosochařství

• Restaurátorství a konzervátorství

• Užitá malba

Palička, dláta, kružidla, tečkovací strojek společně s výtvarným citem dokážou z bloku kamene vytvořit překrásnou plastiku nebo náročný architektonický článek. Výuka na škole je na dobré úrovni a její absolventi v drtivé většině nacházejí velmi dobré uplatnění.

 V areálu školy je vlastní domov mládeže a jídelna zajišťující celodenní stravování.

———————————————————————————————————

                   KATALOG ŠKOLY                                       VIDEO o škole   

Brožura k nahlédnutí  – SPŠKS v Hořicích -brožuře (CZ-ENG-DE-IT)

Učebnice vydané školou

Česká televize –  Folklorika (Básnění v kameni – 2016)

Česká televize  –  Devatero řemesel     Toulavá kamera     Sympozium na Pražském hradě

Televize V1 – Východočeské zprávy (od 5:45 min)

Infoabsolvent.cz  –  web odkaz

Regionální rada severovýchod  –  projekt 

Muzeum barokních soch Chrudim – 3D Skenování (video)

3D procedura dostupná na škole – /video/

Odhalení sochy sv. Anežky Přemyslovny v Chrudimi – /video/

Vydané publikace – kniha sv. Anežky Přemyslovny , Jan hus 600 let v kameni a v nás / Česky /   / Deutsch /

Tajemství českého kamene – /docu-film/ (se svolením Svazu kam. a kamenosoch. ČR)

_____________________________________________________

HIGH TECHNOLOGY – další vzdělávání v 3D technologii  /doc/

dokumenty /odkaz/

reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.2.10/04.0024